Strona 1 z 1

1.4.5 - Lista Zmian (archiwalna Maj-Czerwiec 2017)

: 19 listopada 2017, 18:30
autor: Admin
System wiadomości
 • Rezultaty misji wydobywczych, zadań oraz eksploracji są teraz wyświetlane jako normalna, standardowa wiadomość w skrzynce gracza.
 • W związku z powyższym - dodano nowy typ wiadomości (misje, eksploracje), które gracze premium mogą wyświetlić w odpowiedniej zakładce.
 • Zmieniono wygląd niektórych ikon surowców.
 • Raporty z misji (także z misji Łowy) są teraz dostarczane w pełnej formie - listowane są wszystkie statystyki zdobytego doświadczenia, raputacji i przedmiotów takich jak mapy czy składniki.
 • Dodatkowo, w przypadku wystąpienia losowego zdarzenia jego treść i nagroda za nie jest dodawana do ogólnej wiadomości dotyczącej misji.
 • Dokonano przepisania sporej części tekstów fabularnych opisujących eksplorację.
 • Wiadomości systemowe, raporty bitewne i tym podobne są teraz automatycznie usuwane z bazy po 5 dniach (było 7).
 • Wiadomości standardowe, wysyłane między graczami są nadal standardowo archiwizowane po upływie 7 dni.
 • Poprawiono błąd wskutek którego informacja o nowych wiadomościach nie była wyświetlana na ikonce w interfejsie.
 • Raporty zysku listują teraz także ilość pojedynków stoczonych z danym graczem w ostatnich 7 dniach.
System Osiągnięć, Tytułów i Awatarów
 • Do sklepu premium dodano nowy emblemat - Czaszkę Herszta Stada.
 • Do gry dodano 20 nowych osiągnięć, skierowanych głównie do graczy na wyższych poziomach doświadczenia.
 • Do gry dodano 5 osiągnięć dot. tworzenia przedmiotów.
 • Do gry dodano 12 nowych tytułów odblokowywanych poprzez osiągnięcia.
 • Do gry dodano sześć nowych ramkek portretu.
 • Do gry dodano czternaście nowych elementów awatara.
 • Ukończone osiągnięcia specjalne są teraz wyróżniane innym kolorem tła.
 • Osiągnięcia zostały podzielone na dwie kategorie.
 • Gracz otrzymał dostęp do opcji pozwalającej na pokazywanie/ignorowanie osiągnięć wykonanych.
 • Profil gracza pozwala teraz na podgląd jego osiągnięć i ich postępu.
System Eksploracji zewnętrznych
 • Funkcjonalność eksploracji zewnętrznych została zastąpiona przez nowy system.
 • Wyprawy odbywają się teraz poprzez przedmioty nazywane mapami. Mapy posiadają statystyki podobne do normalnych eksploracji. Ich wartość uzależniona jest od klasy mapy i parametrów.
 • Klasa mapy wpływa także na parametry specjalne, które mogą zostać przydzielone mapie. Parametry specjalne utrudniają eksplorację lub sprawiają, że jest ona korzystniejsza dla gracza.
 • Usunięto więc konieczność udania się na jedną, określoną eksplorację. Gracz sam decyduje czy na danej mapie chce poszukiwać przedmiotów czy polować na mutanty.
 • Parametr jakości mapy wpływa na doświadczenie zdobywane na eksploracjach zewnętrznych.
 • Bazowe doświadczenie zostało zwiększone o 200%.
 • W związku ze zmianą - gracz może dokonać zakupu nowej skrzyni w loży poszukiwaczy. Zawiera ona dwie mapy. Mapy mogą zostać także odnalezione normalnie, podczas zwykłej eksploracji podziemnej, podobnie jak inne przedmioty.
 • Każdy gracz może posiadać maksymalnie 10 map. Dopiero usunięcie lub wykonanie jednej z nich zwalnia miejsce na kolejną.
 • Generator nazw miejsc uległ znacznemu rozszerzeniu, dodano także miejsca o rodzajniku żeńskim jak i kilka nowych opisów. Część starych opisów uległa przepisaniu.
 • Poprawiono błąd, przez który licznik eksploracji zewnętrznej nie ulegał pokolorowaniu.
 • Szansa na znalezienie przedmiotów posiadana przez gracza jest teraz sumowana z szansą z mapy i wyświetlana w interfejsie.
 • Misje zewnętrzne nagradzają gracza 5 punktami rozwoju postaci.
 • Maksymalny bonus szczęścia i wsparcia wystąpienia zdarzenia losowego wynosi teraz 50%.
 • Zdarzenia losowe mogą teraz wystąpić także podczas trwania eksploracji zewnętrznych.
 • Ilość posiadanych i maksymalnych map gracza jest teraz wyświetlana w zakładce eksploracji zewnętrznej.
 • Gracz może użyć opcji skalowania mapy, aby zmniejszyć jej poziom do swojego obecnego poziomu. Wskutek tej akcji przeliczeniu ulegają niektóre wymagania mapy oraz ilość zdobywanego na niej doświadczenia.
 • Gracz może teraz wyruszyć na eksplorację na mapę dowolnego poziomu, tak długo jak ma on co najmniej 20 poziom.
 • Dodatkowo, dodano system nagród/kar dla graczy, którzy udają się na wyprawy na mapach. Gracze wykonujący eksplorację na mapach poziomu wyższego niż oni sami otrzymują dodatkowy bonus doświadczenia (1 poziom różnicy = 1% wsparcia), który zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się do poziomu mapy. Po jej przekroczeniu bonus doświadczenia stosownie się zmniejsza (1 poziom różnicy = -1% wsparcia). Wskutek tego, gracze z wysokich poziomów, wykonujący mapy niskiego poziomu otrzymają niższe doświadczenie jeśli nie uczestniczą w wyprawach zgodnych z ich doświadczeniem.
Przedmioty, tworzenie, niszczenie.
 • System tworzenia przedmiotów został odświeżony i przepisany na nowy interfejs.
 • Przedmioty są teraz podzielone na grupy według typu przedmiotu, poziom wiedzy został wyróżniony w nawiasach koło nazwy.
 • Dodano nowe ograniczenie dot. tworzenia i doświadczenia gracza. Przykładowo, gracz posiadający 10 poziom i tworzący przedmiot wymagający 11 poziomu doświadczenia sprawi, że wytworzony przez niego przedmiot zachowa standardowy poziom. W przypadku gdy poziom przedmiotu jest niższy niż obecny poziom gracza zostaje on zrównany, aby odpowiadać poziomowi twórcy. Ma to na celu zapobiegnięcie tworzeniu potężnych przedmiotów na wyższych poziomach i odsprzedawaniu ich słabszym graczom. Skażenie i jego mechanika nie ulegają zmianom.
 • Posiadana liczba wytworzonych przedmiotów nie ulega już restartowi przy Awansie Stalkera (ale nadal trzeba zapłacić za poziomy wiedzy!).
 • Koszt odblokowania poziomów wiedzy uległ zwiększeniu.
 • Niszczenie przedmiotów znajduje się teraz w osobnej zakładce dostępnej z menu podręcznego Warsztatu. System został usprawniony i jest teraz nieco wygodniejszy w użyciu.
 • 11 przepisów poziomu ósmego (45-50 poziom gracza) zostało dodanych do gry.
 • 1 przepis poziomu dziewiątego (50-55 poziom gracza) został dodany do gry.
 • Atrybut "jakość przedmiotów" został usunięty z gry.
 • Do gry dodano nowy, zastępczy atrybut o nazwie "Moc Ekwipunku", który dostępny jest dla graczy, którzy osiągnęli awans stalkera. Zwiększa on siłę aktualnie wyposażonego ekwipunku. Wartość dodatkowa każdego atrybutu jest wyświetlana w nawiasie, w oknie przedmiotu, w ekwipunku, krypcie i warsztacie.
 • Wszystkie przedmioty pochodzące z craftingu o sztucznie zawyżonych statystykach zostały przeskalowane w dół. W niektórych przypadkach skalowaniu uległ poziom przedmiotu. Patrz poprawka numer 3 z tej listy. Dodatkowo, zmiana dotknęła też przedmiotów pochodzących z eventów z czasów kiedy poprawka dot. skalowania nie została jeszcze dodana.
 • Zdaję sobie sprawę, że to poprawka kontrowersyjna, ale ma ona na celu zapobieganie tworzeniu silnych przedmiotów przez graczy wysokiego poziomu i odsprzedawanie ich graczom słabszym. Mam też nadzieję, że niejako przywróci to balans w grze.
 • Dodatkowo, wartości wszystkich atrybutów losowych, które mogą zostać przydzielone do przedmiotów zostały zwiększone od 50 do 100%. Oznacza to, że przedmioty, które zostaną stworzone lub odnalezione po aplikacji poprawki powinny być nieco silniejsze niż aktualnie dostępny ekwipunek.
 • Statystyki unikatów zostały zwiększone o około 20%.
 • Do systemu tworzenia przedmotów (zakładka "niszczenie") dodano dynamiczną paginację i wczytywanie zawartości plecaka. Ma to na celu lekką optymalizację czasu ładowania strony i minimalizację chaosu interfejsu. Ten sam system pojawi się wkrótce w innych miejscach listujących przedmioty (i boty!).
 • W widoku przepisu dodano informację na temat ilości posiadanych składników danego typu.
Frakcje, reputacje, stolica.
 • System zleceń rynkowych w stolicy uległ modyfikacji.
 • Nagrody surowców zostały znacznie zwiększone i skalują się teraz wraz z poziomem gracza i czasem misji.
 • Dodano nowy typ nagrody - zapiski poszukiwacza.
 • Obniżono wartość nagród w platynie.
 • Raport dotyczący ukończenia zadania jest teraz wysyłany na skrzynkę gracza, posiada on nową formę.
 • Doświadczenie pochodzące ze zleceń w stolicy zostało zwiększone.
Mniejsze poprawki i zmiany w systemach.
 • Forum gry zostało przeniesione na nową lokalizację i zabezpieczone certyfikatem SSL.
 • Gra została przeniesiona nową lokalizację i zabezpieczona certyfikatem SSL. Dokonano przejścia na PHP7.
 • Awans stalkera doprowadza teraz do usunięcia wszystkich aktywnych zadań gracza, bez względu na ich stopień zaawansowania.
 • Poprawiono błąd, który umożliwiał nieskończone dodawanie przedmiotów do krypty.
 • Dodatkowo, w krypcie znalazł się także przycisk powrotu do ekwipunku.
 • Z menu głównego usunięto sekcje "Badań".
 • Zaimplementowano nowe menu szczegółowe dla sekcji Profil oraz Kapsuła, które pozwalają na szybkie przełączenie między elementami gry.
 • Wprowadzono parę poprawek dla stylu mobilnego gry, niektóre elementy powinny teraz wyglądać lepiej, szczególnie w menu wiadomości.
 • Gracz ma teraz możliwość ukończenia zadania niezależnie od posiadanego miejsca w ekwipunku.
 • Nazwa Gromady gracza znajduje się teraz w głównej ramce portretowej.
 • Poprawiono błąd, który pozwalał na niewłaściwe zarządzanie rangami w Gromadzie.
 • Poprawiono błąd, wskutek którego aukcja w sklepie mogła zostać niepoprawnie wystawiona/wpisana do bazy.
 • Zmiana wyposażonego przedmiotu jest teraz możliwa także w przypadku posiadania pełnego plecaka.
 • Wzór do wyliczania max. liczby surowców na mapie uległ zmianie. Wartość bazowa surowców mapy wzrosła z 2000 do 10000.
 • Wzór do wyliczania max. liczby surowców na mapie uległ zmianie. Każdy poziom gracza zwiększa wartość bazową surowców o 175 (było 150).
 • Dodano możliwość handlu botami. Do tego celu udostępniono specjalną, nową zakładkę w sklepie.
 • Wybór przedmiotu, który zostanie dodany do oferty sklepu powoduje teraz przesunięcie ekranu do okna akceptacji oferty.
 • Awans stalkera nie resetuje teraz ilości posiadanych zapisków.
 • System tworzenia nowej aukcji uległ przepisaniu i podzieleniu na sekcje zależne od typu przedmiotu - dodano możliwość handlu mapami.
 • Po podjęciu akcji badania/budowania widoczne są koszty kolejnego poziomu modułu.
 • Czas budowania i badania jest widoczy niezależne od możliwości podjęcia akcji rozbudowy.
 • Moduły badań i budowy zostały lekko zoptymalizowane pod kątem kodu i wczytywania informacji.
 • System wyszukiwania przeciwników nie powinien już zwracać graczy należących do tej samej gromady co gracz.
 • System wyszukiwania przeciwników został dodatkowo naoliwiony - powinien teraz wyszukiwać tylko graczy, których ochrona wygasła lub tych, którzy jej nie posiadają - ale i tak należy to przetestować.
 • Naprawiono zwracanie informacji o nagrodzie za wykonanie zadania. Ilość zdobytego doświadczenia i surowców powinna być teraz poprawnie wyświetlana w profilu gracza.